صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

بخشی از اراضی ایران؛ شرایط کشاورزی مناسب دارد

موضوع: ممنوعیت ساخت و سازهای در زمین های کشاورزی
کارشناس: مهندس سیدی نژاد معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی سازمان امور اراضی کشور

مرتبط با این