سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

امین الدوله به خانه های قدیمی زندگی می بخشد

پیچ امین الدوله گیاه مقاومی است و از یك درجه تا 45 درجه سانتی گراد دما را تحمل می كند؛ در برنامه «سیاره آبی» بشنوید.

گل ها و گیاهان متاسب آپارتمان با گیاهانی كه خودرو در طبیعت رشد می كنند تفاوت دارند؛ انواع گیاهان آرپارتمان كه با شرایط خاص رشد كرده اند؛ از شرایط حساس تری برخوردار هستند.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، بخش «گلدون» برنامه «سیاره آبی» این بار درباره روش نگهداری گیاه پیچ امین الدوله صحبت كرده است.

برنامه «سیاره آبی» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/12/07
|
12:57
دسترسی سریع
سیاره آبی