سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

نوسانات دمایی باعث توقف رشد گیاه می شود

اگر مراقبت نكنیم فصل زمستان هم می تواند برای گل و گیاهان نیز آسیب زا باشد.

پاییز و زمستان فصل جمله هایی مثل حواست باشد لباس گرم بپوشی و سرمانخوری است، فصل پرخور دادن و آب پرتقال گیری و مراقبت های ویژه است.

حال باید پرسید همه ما انسان ها در این فصل هوای یكدیگر را داریم مراقب گل و گیاهان نیز هستیم یا خیر؟

به گزارش شبكه رادیویی ایران، بخش «گلدون» برنامه «سیاره آبی» درباره روش های نگهداری از گیاهان در فصل زمستان بیشتر صحبت كرده است.

برنامه «سیاره آبی» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 به تهیه كنندگی «سیما پاتیمار» از رادیو ایران پخش می شود.

1401/11/27
|
11:32
دسترسی سریع
سیاره آبی