سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

كود دهی به گیاهان در فصل سرد سال درست است یا خیر؟

گیاهان برای رشد خود بیشتر به نور كافی، آبیاری، خاك خوب و رطوبت نیاز دارد.

اگر در واحد مسكونی مان امكان ایجاد باغچه وجود ندارد در یادمان بماند كه تصفیه مواد شیمیایی موجود در هوا بواسطه گیاهان موضوع بسیار مهم است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، بخش گلدون برنامه سیاره آبی این بار از كود دهی به گیاهان در فصل سرد سال صحبت كرده است.

برنامه سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 16:40 از رادیو ایران پخش می شود.

1401/11/11
|
13:05
دسترسی سریع
سیاره آبی