صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

وضعیت رود زهره در استان خوزستان

موضوع: وضعیت رود زهره در استان خوزستان
کارشناس: ایرج سلیمانی رییس اداره محیط زیست ایران

مرتبط با این