بحث روز چهارشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

کابینه دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه

اشتغال مشکل اساسی کشور است

کابینه دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه
کارشناس: قاسم جعفری نماینده مردم در دوره نهم، دکتر الهی کارشناس مسائل سیاسی و دکتر محمد حسن نژاد عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی

1396/05/04
|
14:23
دسترسی سریع
بحث روز