صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اشتغال مشکل اساسی کشور است

کابینه دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه
کارشناس: قاسم جعفری نماینده مردم در دوره نهم، دکتر الهی کارشناس مسائل سیاسی و دکتر محمد حسن نژاد عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی

مرتبط با این