صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری پشتوانه ای برای ثبات و امنیت ملی

موضوع برنامه بحث روز: حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری پشتوانه ای برای ثبات و امنیت ملی
کارشناسان: دکتر علی الهی و محمد جواد محمودی
بشنویم

مرتبط با این