صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

حاصل کار فعالیت های دولت به زودی اعلام خواهد شد

موضوع برنامه شناسا: اولویت های دولت دوازدهم در حوزه صنعت خودرو
آرش محبی نژاد دبیر و عضو هیات مدیره کمیسیون صنایع همگن نیروی محرکه: سال 96، از سوی مقام معظم رهبری سال اشتغال، تولید و اقتصاد ملی نام گرفته است. دولت دوازدهم در راستای تحقق این امر مهم و افزایش رونق اقتصادی باید گام های موثری را بردارد.
مهندس علی مرا لو مشاور وزیر صنعت و معدن در این باره می گوید: در سند 1404 ایران کلیات مسیر حرکتی صنعت خودرو مشخص شده است. دولت در راستای غنی بخشیدن به این امر مهم و پیشبرد روند کاری خود گروه های مطالعاتی متخصص را تشکیل داده. نتایج این فعالیت ها به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد.

مرتبط با این