شناسا شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

شناسا

زبان و ادبیات پارسی و تهدیداتی که متوجه آن است و خواهد بود

در بکارگیری از واژه های بیگانه، مردم مقصر اصلی نیستند

موضوع برنامه شناسا: زبان و ادبیات پارسی و تهدیداتی که متوجه آن است و خواهد بود
محمد مهدی باقر بیگی کارشناس: بر خلاف زبان شناسان که معتقدند گویش وران زبان و مردم تصمیم گیرنده اصلی اند؛ هستند کسانی که دلسوز زبان پارسی اند و این زبان را گنجینه ای ارزشمند می دانند انها بر این باورند زبان پارسی باید به شکلی ویژه پاس داشته شود.
دکتر بهروز یاسمی استاد دانشگاه، شاعر و مدرس دانشگاه می گوید: انسان امروز با انبوهی از واژه ها، زبان و فرهنگ های مختلف روبرو است، این حجم عظیم کلمات و واژه ها در صورت ورودشان، خطرات فراوانی را برای فرهنگ و زبان و ادب ایران به همراه می آورد. با توجه به آنکه مردم مقصر اصلی نیستند زبان شناسان خلاق که وظیفه پاسداشت زبان را بر عهده دارند باید برای برون رفت از این معضل راهکاری اساسی پیدا کنند.

1396/03/01
|
12:22
دسترسی سریع
شناسا