شناسا شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

شناسا

رویکرد رسانه های خارجی به انتخابات ایران

هر رسانه سیاست ها و منافع کشور خود را دنبال می کند

موضوع برنامه شناسا:رویکرد رسانه های خارجی به انتخابات ایران
کارشناسان: جعفر قناد باشی، علیرضا بهرامی روزنامه نگار و مدیر گروه فرهنگی و هنری خبرگزاری دانشجویان ایران
بشنویم

1396/02/17
|
11:56
دسترسی سریع
شناسا