صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

هر رسانه سیاست ها و منافع کشور خود را دنبال می کند

موضوع برنامه شناسا:رویکرد رسانه های خارجی به انتخابات ایران
کارشناسان: جعفر قناد باشی، علیرضا بهرامی روزنامه نگار و مدیر گروه فرهنگی و هنری خبرگزاری دانشجویان ایران
بشنویم

مرتبط با این