رویدادهای هفته جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رويدادهاي هفته

اروپا باید راه خود را انتخاب کند

خروج ترامپ از توافقنامه هسته ای ایران (برجام)

«محمد جواد جمالی» دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه «انعکاس» رویدادهای هفته به خروج ترامپ از توافقنامه هسته ای ایران (برجام) پرداخت.

1397/02/23
|
07:42
دسترسی سریع
رویدادهای هفته