صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

شوری امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریمی را علیه کره شمالی تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه ای رو که پیش نویس اون توسط امریکا تهیه شده بود علیه کره شمالی تصویب کرد

مرتبط با این