صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر بیان داشتند

صبح روز چهارشنبه این هفته جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به ضرورت هوشیاری در مقابل مکر و حیله شیطان بزرگ، خطاب به مردم، مسئولان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی هفت نکته مهم را درباره قضایای اخیر پیرامون برجام مورد تأکید قرار دادند.
بخش شاخص برنامه رویدادهای هفته را می شنوید که دکتر حسین کنعانی مقدم توضیحاتی را در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی داشته است

مرتبط با این