صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

همکاری طب سنتی با جهاد دانشگاهی

موضوع برنامه: همکاری طب سنتی با جهاد دانشگاهی
کارشناس: دکتر محمود خدا دوست مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرتبط با این