رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

در برنامه غذایی از شیر و لبنیات کم چرب استفاده شود

نکات شنیدنی در خصوص الگوی خوارکی سالم و تغذیه در خانواده

محمدرضا وفا دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در برنامه «رهاورد» نکات شنیدنی را در خصوص الگوی خوارکی سالم و تغذیه در خانواده ارائه کرد.

1397/04/16
|
07:04
دسترسی سریع
رهاورد