صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

نکات شنیدنی در خصوص الگوی خوارکی سالم و تغذیه در خانواده

محمدرضا وفا دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در برنامه «رهاورد» نکات شنیدنی را در خصوص الگوی خوارکی سالم و تغذیه در خانواده ارائه کرد.

مرتبط با این