صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

بیماری تالاسمی و دلیل بروزآن

دکتر مروارید متخصص بیماری های خونی در برنامه «رهاورد» به بررسی بیماری تالاسمی و دلیل بروز آن پرداخت.

مرتبط با این