صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

تاثیر مصرف دخانیات بر سلامت بدن

«هومن شریفی» قائم مقام مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی؛ در برنامه «رهاورد» تاثیر مصرف دخانیات بر سلامت بدن پرداخت.

مرتبط با این