رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

در ده سال گذشته، داروهای طراح در دنیا گسترش یافته است

تاثیر مصرف دخانیات بر سلامت بدن

«هومن شریفی» قائم مقام مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه شهید بهشتی؛ در برنامه «رهاورد» تاثیر مصرف دخانیات بر سلامت بدن پرداخت.

1397/04/10
|
07:39
دسترسی سریع
رهاورد