رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

باید از تجربیات گذشته درس بیاموزیم

ایمنی سازه ها در مقابله با زلزله

کامبد امینی حسینی رییس پژوهشکده مدیریت بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در برنامه «رهاورد» درباره ایمنی سازه ها در مقابله با زلزله، توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

1397/04/06
|
07:56
دسترسی سریع
رهاورد