رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

عنصر مس برای تجزیه سلول های چربی و تولید انرژی، یک ضرورت است

مس کلید سوخت و ساز چربی در بدن

«سیامک اشک ریز» کارشناس و پژوهشگر، در برنامه «رهاورد» شنوندگان را در جریان نتایج جالب یک تحقیق قرار می دهد.

1397/04/03
|
07:07
دسترسی سریع
رهاورد