صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

مس کلید سوخت و ساز چربی در بدن

«سیامک اشک ریز» کارشناس و پژوهشگر، در برنامه «رهاورد» شنوندگان را در جریان نتایج جالب یک تحقیق قرار می دهد.

مرتبط با این