رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

کمپین امسال بر ارزش های والای انسانی تاکید دارد

14 ژوئن برابر با 24 خرداد روز جهانی اهدای خون

دکتر حاج بیگی سخنگوی سازمان اهدای خون در برنامه «رهاورد» به اهمیت روز جهانی اهدای خون پرداخت.

1397/03/24
|
07:48
دسترسی سریع
رهاورد