صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

14 ژوئن برابر با 24 خرداد روز جهانی اهدای خون

دکتر حاج بیگی سخنگوی سازمان اهدای خون در برنامه «رهاورد» به اهمیت روز جهانی اهدای خون پرداخت.

مرتبط با این