صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

تاثیر فناوری های نوین بر مشاغل و کسب و کارها

«کیوان نقره کار» کارشناس؛ در برنامه «رهاورد» درباره تاثیر فناوری های نوین بر کسب و کارها، توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این