صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

اقتصاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی

«اسماعیل قادری» رییس مرکز توسعه فناوری راهبردی؛ در برنامه «رهاورد» به اقتصاد دانش بنیان و مباحث آن پرداخت.

مرتبط با این