رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

ایران در تولید ایده و تجاری سازی علم جز کشورهای پیش رو در منطقه است

اقتصاد دانش بنیان زیر بنای اقتصاد مقاومتی

«اسماعیل قادری» رییس مرکز توسعه فناوری راهبردی؛ در برنامه «رهاورد» به اقتصاد دانش بنیان و مباحث آن پرداخت.

1397/03/28
|
07:50
دسترسی سریع
رهاورد