صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

چگونگی مهارت افزایی دانشجویان در دانشگاه ها

دکتر «محمدرضا آهن چیان» مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت بهداشت؛ در برنامه «رهاورد» به چگونگی مهارت افزایی دانشجویان در دانشگاه ها پرداخت.

مرتبط با این