رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

مهارت افزایی دانشجویان جزء اولویت های دولت است

چگونگی مهارت افزایی دانشجویان در دانشگاه ها

دکتر «محمدرضا آهن چیان» مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت بهداشت؛ در برنامه «رهاورد» به چگونگی مهارت افزایی دانشجویان در دانشگاه ها پرداخت.

1397/03/16
|
06:03
دسترسی سریع
رهاورد