صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

نقش نخبگان در حمایت از کالای ایرانی

سید سعید رضا احمدی زاده رییس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی در برنامه «رهاورد» به نقش نخبگان در حمایت از کالای ایرانی پرداخت.

مرتبط با این