رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

نخبگان با روش های خلاقانه خود می توانند به تولید ثروت کمک کنند

نقش نخبگان در حمایت از کالای ایرانی

سید سعید رضا احمدی زاده رییس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی در برنامه «رهاورد» به نقش نخبگان در حمایت از کالای ایرانی پرداخت.

1397/03/09
|
07:17
دسترسی سریع
رهاورد