صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

تلاش پژوهشگران پژوهشگاه نفت در تولید فناوری آرتی او(RTO)

دکتر مهدی مهدوی مرودست متخصص در حوزه علم شیمی در برنامه «رهاورد» به تلاش پژوهشگران پژوهشگاه نفت در تولید فناوری آرتی او(RTO) پرداخت.

مرتبط با این