رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

فناوری آرتی او میزان مصرف انرژی را به حداقل می رساند

تلاش پژوهشگران پژوهشگاه نفت در تولید فناوری آرتی او(RTO)

دکتر مهدی مهدوی مرودست متخصص در حوزه علم شیمی در برنامه «رهاورد» به تلاش پژوهشگران پژوهشگاه نفت در تولید فناوری آرتی او(RTO) پرداخت.

1397/03/02
|
06:21
دسترسی سریع
رهاورد