صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

روزانه 1200 سال از عمر نوجوانان صرف بازی های رایانه ای می شود

مهندس «حامد نصیری» کارشناس واحد بازی های رایانه ای، در برنامه «رهاورد»؛ به بازی های رایانه ای پرداخت و میزان و نحوه استفاده از آن را مورد شرح و بررسی قرار می دهد.

مرتبط با این