رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

بازی ها بیشتر فرصت هستند تا تهدید

روزانه 1200 سال از عمر نوجوانان صرف بازی های رایانه ای می شود

مهندس «حامد نصیری» کارشناس واحد بازی های رایانه ای، در برنامه «رهاورد»؛ به بازی های رایانه ای پرداخت و میزان و نحوه استفاده از آن را مورد شرح و بررسی قرار می دهد.

1397/02/31
|
07:32
دسترسی سریع
رهاورد