صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

موفقیت پژوهشگران دانشگاه الزهرا در تولید هیدروژن به کمک نور خورشید با نانو تکنولوژی

«سیامک اشک ریز» پژوهشگر و کارشناس مهندسی تاسیسات در برنامه «رهاورد» از موفقیت پژوهشگران دانشگاه الزهرا در تولید هیدرژن به کمک نور خورشید با فناوری نانو تکنولوژی؛ سخن گفت.

مرتبط با این