رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

کمبود سوخت های فسیلی؛ همه را متوجه انرژی های تجدید پذیر کرده است

موفقیت پژوهشگران دانشگاه الزهرا در تولید هیدروژن به کمک نور خورشید با نانو تکنولوژی

«سیامک اشک ریز» پژوهشگر و کارشناس مهندسی تاسیسات در برنامه «رهاورد» از موفقیت پژوهشگران دانشگاه الزهرا در تولید هیدرژن به کمک نور خورشید با فناوری نانو تکنولوژی؛ سخن گفت.

1397/02/19
|
07:32
دسترسی سریع
رهاورد