صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

فرایند پاکسازی خاک های آلوده به ترکیب های نفتی

دکتر «سید محمد مهدی دستغیب» دکترای بیوتکنولوژی میکروبی؛ در برنامه «رهاورد» درباره پاکسازی خاک های آلوده به ترکیب های نفتی توضیحاتی را ارائه داد.

مرتبط با این