رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

روش زیستی؛ مناسبت ترین راه مقابله با آلودگی است

فرایند پاکسازی خاک های آلوده به ترکیب های نفتی

دکتر «سید محمد مهدی دستغیب» دکترای بیوتکنولوژی میکروبی؛ در برنامه «رهاورد» درباره پاکسازی خاک های آلوده به ترکیب های نفتی توضیحاتی را ارائه داد.

1397/02/17
|
07:09
دسترسی سریع
رهاورد