رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

5 هزار کارگاه آموزش فنی و حرفه ای در کشور وجود دارد

تربیت نیروی ماهر و متخصص برای کار

علیرضا حاتم زاده معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در برنامه «رهاورد» درباره تربیت نیروی ماهر برای کار؛ توضیحاتی را ارائه داد.

1397/02/15
|
07:04
دسترسی سریع
رهاورد