صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

نقش فناوری های نوین در مصرف بهینه آب

«اسماعیل قادری فر» رییس مرکز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در برنامه «رهاورد» به بررسی نقش فناوری های نوین در مصرف بهینه آب پرداخت.

مرتبط با این