رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

معاونت فناوری، به دنبال شناسایی روندهای بین المللی است

نقش فناوری های نوین در مصرف بهینه آب

«اسماعیل قادری فر» رییس مرکز توسعه فن آوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در برنامه «رهاورد» به بررسی نقش فناوری های نوین در مصرف بهینه آب پرداخت.

1397/02/11
|
09:22
دسترسی سریع
رهاورد