صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

جوجه کباب های آماده و جزئیات مربوط به آن

«محسن فرهادی» معاون فنی بهداشت محیط مرکز سلامت وزارت بهداشت در برنامه «رهاورد» جوجه کباب های آماده، نکات شنیدنی را تقدیم شنوندگان کرد.

مرتبط با این