صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

جذب گاز دی اکسید کربن برای مقابله با آلودگی هوا

«سیامک اشک ریز»، کارشناس و پژوهشگر در برنامه «رهاورد» به تلاش محققان ایرانی جذب گاز دی اکسید کربن برای مقابله با آلودگی هوا پرداخت.

مرتبط با این