رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

سیستم فناورانه گیاهی، معضل کمبود مواد غذایی در جهان را حل می کند

طراحی سیستم فناورانه گیاهی در خدمت حذف دی اکسید کربن

سیامک اشک ریز کارشناس و پژوهشگر در برنامه رهاورد رادیو ایران توضیحاتی را درباره طراحی سیستم فناورانه گیاهی در خدمت حذف دی اکسید کربن، تقدیم علاقمندان کرد.

1397/02/03
|
07:10
دسترسی سریع
رهاورد