صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

طراحی سیستم فناورانه گیاهی در خدمت حذف دی اکسید کربن

سیامک اشک ریز کارشناس و پژوهشگر در برنامه رهاورد رادیو ایران توضیحاتی را درباره طراحی سیستم فناورانه گیاهی در خدمت حذف دی اکسید کربن، تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این