صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

ساخت و نصب سیستم سرمایش خورشیدی توسط محققان ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

«سیامک اشک ریز» کارشناس و پژوهشگر در برنامه ی «رهاورد» درباره جزئیات ساخت و نصب سیستم خورشیدی توسط محققان ایرانی، توضیحاتی را تقدیم علاقمندان کرد.

مرتبط با این