رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

آنتی اکسیدان ها، عامل پیشگیری کننده بیماری دیابت است

دستاوردهای محققان ایرانی در خصوص بروز بیماری دیابت

آریا طاهری کارشناس در برنامه «رهاورد» به بیماری دیابت و دستاوردهای محققان ایرانی در این خصوص پرداخت.

1397/01/29
|
07:55
دسترسی سریع
رهاورد