صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

دستاوردهای محققان ایرانی در خصوص بروز بیماری دیابت

آریا طاهری کارشناس در برنامه «رهاورد» به بیماری دیابت و دستاوردهای محققان ایرانی در این خصوص پرداخت.

مرتبط با این