صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

تلاش نوزده ساله محققان ایرانی برای بی نیازی از واردات ملکه زنبورعسل

آریا طاهری محقق علمی در برنامه «رهاورد» شنوندگان را در جریان جزئیات این خبر قرار داد.

مرتبط با این