رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

این طرح به دنبال افزایش عملکرد نژاد زنبورعسل ایرانی است

تلاش نوزده ساله محققان ایرانی برای بی نیازی از واردات ملکه زنبورعسل

آریا طاهری محقق علمی در برنامه «رهاورد» شنوندگان را در جریان جزئیات این خبر قرار داد.

1397/01/28
|
07:36
دسترسی سریع
رهاورد