صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

این توربین به میزان 185 مگا بایت برق تولید می کند

سیامک اشک ریز کارشناس و پژوهشگر؛ در برنامه «رهاورد»، به شرح ساخت توربین گازی با افزایش تولید برق و کاهش گازهای گلخانه ای پرداخت.

مرتبط با این