صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

چگونگی استفاده از فناوری های نوین در کاهش میزان مصرف آب

شریفی سیستانی عضو هیات مدیره انجمن متخصصین آب و فاضلاب، در برنامه «رهاورد»، درباره چگونگی استفاده از فناوری های نوین در کاهش میزان مصرف آب، توضیحاتی را ارائه داد.

مرتبط با این