صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

فواید اهدای خون

کارشناس: دکتر بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون

مرتبط با این