صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

آگاهی مردم از کالاهای شرکت دانش بنیان وسایبری

موضوع: آگاهی مردم از کالاهای شرکت دانش بنیان وسایبری
کارشناس: اکرمی زاده دکترای هوش مصنوعی

مرتبط با این