صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

کاهش سن مبتلایان به بیماری های قلبی

موضوع: کاهش سن مبتلایان به بیماری های قلبی
کارشناس: دکتر سید علی جمالیان رییس بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید لواسانی

مرتبط با این