رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

شیوع بیماری های نادر در كشورهای مختلف متفاوت است

شمسی فراهانی دكترای حرفه ای پزشكی گفت: در ایران از هر 50 هزار نفر یك نفر به بیماری نادر مبتلا می شوند.

بیماری نادر به هر بیماری اشاره دارد كه درصد كمی از جمعیت را تحت تاثیر خود قرار میدهد یعنی كمتر از پنج نفر از 10 هزار نفر را درگیر خود می كند.

اغلب بیماری های نادر جزو اختلالات ژنتیكی محسوب می شوند و حتی اگر نشانه های آن خیلی زود ظاهر نشود در تمام دوران زندگی یك فرد با او همرا خواهند بود.

بسیاری از بیماری های نادر در اوائل زندگی مبتلایان ظاهر می شود و در حدود 30 درصد از كودكان مبتلا به بیماران نادر پیش از رسیدن به سن 5 سالگی فوت خواهند كرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ شمسی فراهانی دكترای حرفه ای پزشكی در برنامه رهاورد درباره بیماریهای نادر صحبت كرده است.

شمسی فراهانی دكترای حرفه ای پزشكی گفت: شیوع بیماری های نادر در كشورهای مختلف متفاوت است و در ایران از هر 50 هزار نفر یك نفر به بیماری نادر مبتلا می شوند.

برنامه رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/23
|
16:58
دسترسی سریع
رهاورد