رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

نرم افزاری برای تبدیل متن به گفتار فارسی

یكی از شركت های عضو مركز رشد فناوری نخبگان پارك فناوری پردیس؛ علاوه بر ارائه نرم افزاری برای تبدیل متن به گفتار زبان فارسی، چت بات هوشمند فارسی را هم به تولید رسانیده است.

چت‌بات هوشمند فارسی در پارك فناوری پردیس تولید شد. این نرم افزار با استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند نوشته‌های فارسی را به عنوان یك زبان طبیعی، به گفتار تبدیل كند.

این نرم‌افزار با توجه به كاربردهای مختلف آن، توانسته است مورد استفاده مجموعه‌های مختلف آموزشی، دوبله و متن‌خوانی، تولیدكنندگان كتاب صوتی و شركت‌های دیگر قرار گیرد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه رهاورد این بار درباره تولید چت‌بات هوشمند فارسی در پارك فناوری پردیس بیشتر توضیح می دهد.

یكی از شركت های عضو مركز رشد فناوری نخبگان پارك فناوری پردیس؛ علاوه بر ارائه نرم افزاری برای تبدیل متن به گفتار زبان فارسی، چت بات هوشمند فارسی را هم به تولید رسانیده است.

برنامه رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/21
|
09:54
دسترسی سریع
رهاورد