رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

گرما میزان اشتها را كم می كند؟

كارشناسان می گویند برای از دست دادن اشتها در موج گرما توضیحی علمی وجود دارد.

نتیجه یك بررسی 2021 در چین نشان می دهد كه یك درجه سیلیسیوس و سانتی گراد افزایش در دما؛ ممكن است میزان دریافت غذا بوسیله افراد را تا 11.10 درصد كاهش دهد، با اینكه این بررسی بر رفتار مصرف كنندگان تمركز داشت و نه سازوكارهای زیست شناختی.

كارشناسان می گویند كه توضیحی علمی برای از دست دادن اشتها در موج گرما وجود دارد.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه «رهاورد» در بخش «نكته های شنیدنی» در این باره بیشتر توضیح می دهد.

برنامه رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/14
|
15:39
دسترسی سریع
رهاورد