رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

میان آلودگی هوا و افزایش مقاومت آنتی بیوتیك ها ارتباط وجود دارد؟

مقاومت آنتی بیوتیكی شرایطی است كه در آن باكتری ها رابطه سازگار شدن با داروهای ضد باكتری تكامل یافته و به ابر میكروب تبدیل و بسیار قوی می شوند و از بین بردن آن بسیار مشكل است.

محققان چینی در مطالعات جدید خود نشان دادند میان آلودگی هوا و افزایش مقاومت آنتی بیوتیك ها، ارتباط مستقیمی وجود دارد.

در حال حاضر افزایش مقاومت آنتی بیوتیكی به عنوان یك تهدید شناخته می شود و به دلیل آلودگی هوا این تهدید رو به افزایش است.

مطالعات اخیر این موضوع را اثبات می كند؛ در این مطالعه ارتباط جهانی بین آلایندگی PM و ایمنی باكتری ها شناسایی شده است.

هر چند هنوز نحوه ارتباط شناسایی نشده اما محققان می گویند احتمالا باكتری های مقاوم از طریق آلودگی می توانند جابجا شود.

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ برنامه رهاورد در بخش نكته های شنیدنی درباره ارتباط آلودگی هوا با مقاومت آنتی بیوتیكی بیشتر توضیح می دهد.

«مقاومت آنتی بیوتیكی شرایطی است كه در آن باكتری ها رابطه سازگار شدن با داروهای ضد باكتری تكامل یافته و به ابر میكروب تبدیل و بسیار قوی می شوند و از بین بردن آن بسیار مشكل است.»

برنامه رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/06/12
|
18:28
دسترسی سریع
رهاورد