رهاورد شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 25

فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها

پژوهشگر فضای مجازی و رسانه گفت: از خدمات فضای مجازی می توان بهره برد به شرط آنكه به درستی مدیریت شود.

موضوع فضای مجازی، واقعیتی انكار ناپذیر است و در اوایل قرن بیست یكم به صورت یك پدیده واقعی، نه مجازی در تمامی دنیا، برغم وجود انواع متنوع از فرهنگ ها، منش ها، تفكرات و مكتب ها پذیرفته شده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، سیدعلیرضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی و رسانه در برنامه رهاورد در این باره گفت:فضای مجازی محیط جدیدی كه در كنار زندگی حقیقی ما جریان دارد، بخش مهمی از زندگی جامعه امروز است.

وی با بیان اینكه فرصت های فضای مجازی با رعایت چند نكته چندین برابر بیشتر از تهدیدهای آن است، گفت:از خدمات فضای مجازی می توان بهره برد به شرط آنكه به درستی مدیریت شود.

برنامه رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/18
|
14:25
دسترسی سریع
رهاورد