صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

توسعه فناوری در حوزه انرژی های تجدید پذیر

موضوع: توسعه فناوری در حوزه انرژی های تجدید پذیر
کارشناس: مهندس محمد حسین بازگیر رییس محیط زیست شهر تهران

مرتبط با این