صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

فیتو شیمی و کاربردهای آن

موضوع: فیتو شیمی و کاربردهای آن
کارشناس: دکتر پیمان صالحی معاون طرح های کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مرتبط با این