صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

در عملیات والفجر 8 کشور به امتیازات نظامی و سیاسی دست یافت

موضوع برنامه: دهم تیر، سالروز آزادسازی مهران
کارشناس: سردار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور

مرتبط با این