صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 14:00 به مدت 30 دقیقه

گروه نمایشی روایت فتح بانی جان و رونقی تازه در کالبد تئاتر مقاومت

موضوع: گروه نمایشی روایت فتح بانی جان و رونقی تازه در کالبد تئاتر مقاومت
کارشناس: جواد تمدنی مدیر روابط عمومی مجموعه روایت فتح

مرتبط با این